Delta

Velkommen til Delta!

Hei, og velkommen inn på nettstedet til læreverket Delta! for samfunnsfag på vg1/vg2!

Til hvert kapittel finner du her et bredt spekter av oppgaver. Repetisjonsoppgaver i selvrettende multiple choice form ligger under fanen til hvert kapittel. Her finner du også film- og dokumentaroppgaver, tekstoppgaver og kreative oppgaver.

Forslag til årsplan ligger ute på nettstedets lærerdel. Her finner du også mye annet stoff, blant annet forslag til vurderinger, flere undervisningsopplegg, eksamensoppgaver (nytt sett våren 2018) og powerpoints til alle kapitler. 

 

Bruker du den nye utgaven av Delta!? Vi har også fått nytt nettsted: delta.cdu.no

 

 

 

På elevsidene våre, hvor alle har tilgang, finner dere følgende:

 • Repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i læreboka Delta!
 • Andre typer oppgaver til alle kapitler. 
 • Link til kahoot (quiz) for hvert kapittel
 • Begrepsbank hvor elevene kan slå opp aktuelle begreper
 • Fordypningstekster som utdyper aktuelle temaer i samfunnsfag, for eksempel om konflikten i Ukraina (i kapittel 8: Krig og fred), om IS (i kapittel 8: Krig og fred), og om den blå-blå regjerings styringsgrunnlag ( i kapittel 2: Slik styres Norge).
 • Et eget kapittel 9 som utvidelse til boka, som omhandler samfunnsvitenskapelig metode.
 • Aktueltfelt som viser de nyeste oppdateringene både på elev- og lærerdelen av nettstedet.
 • Lydfiler for alle kapitler.

 I tillegg finner dere på nettstedets lærerdel:  

 • Forslag til ulike vurderingssituasjoner som dekker alle kapitler i Delta! og alle kompetansemål i læreplanen
 • Flere oppgaver, vurderingssituasjoner og undervisningsopplegg
 • Forslag til årsplaner
 • Presentasjoner av faget samfunnsfag og læreboka Delta! som kan brukes i starten av året, gjerne sammen med oppstartsopplegget "dialogspillet" som du også finner her

Vi håper at nettsiden vår kan være et godt bidrag både i lærerens undervisning og i elevens læring. Og har du innspill? Ta kontakt - enhver tilbakemelding er av det gode. 

 

Vi gjør oppmerksomme på at det har sneket seg inn en feil i første utgave av Delta! Forfattere og forlag beklager dette på det sterkeste. I første opplag (2013/2014) skildres på side 41 valgordningen for kommune - og fylkestingsvalg. Her står at et det er mulig å stryke kandidater ved slike valg. Dette er ikke lenger tilfelle. Feilen er korrigert i andre opplag (2015). 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider